Ενότητα: Περιβάλλον & Ενέργεια

Ενέργεια, Βιομάζα, Θερμοκήπια, ThessAgenda, Πρόταση - Ατζέντα για το Νομό Θεσσαλονίκης, Κώστας Ευθυμίου

Ενέργεια από Βιοαέριο – Θερμοκήπια

 Στο Νομό Θεσσαλονίκης παράγεται σημαντική ποσότητα βιομάζας. Πέρα από τα απορρίμματα, μεγάλες κτηνοτροφικές και πτηνοτροφικές μονάδες λειτουργούν εντός νομού. Ειδικά οι πτηνοτροφικές μονάδες αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα διαχείρισης της κοπριάς λόγω υψηλής περιεκτικότητας σε αμμωνία. Παράλληλα, μεγάλες ποσότητες ξυλικής βιομάζας προκύπτουν από απομεινάρια ξύλευσης, κλαδέματα και αγροτικές δραστηριότητες. Ο μεγαλύτερος όγκος αυτής της βιομάζας διαχρονικά…

Read More →

Ανακύκλωση με Data Analysis & Πριμοδότηση Γειτονιάς, ThessAgenda, Πρόταση - Ατζέντα για το Νομό Θεσσαλονίκης, Κώστας Ευθυμίου

Ανακύκλωση με Data Analysis & Πριμοδότηση Γειτονιάς

Στην Ελλάδα παράγουμε περίπου 5 εκατ. τόνους αστικών απορριμάτων το χρόνο. Σχεδόν το 80% αυτών (4 εκ. τόνοι) καταλήγουν σε ΧΥΤΑ, ενώ μόλις το 20% (σχεδόν 1 εκ. τόνοι) ανακυκλώνονται. Ωστόσο, υπολογίζεται ότι σχεδόν 3 εκ. τόνοι απορριμάτων (το 60% του συνόλου) αποτελούν ανακυκλώσιμα ή βιοαποικοδομήσιμα υλικά που μπορούν να παράγουν οφέλη για την οικονομία…

Read More →

Γειτονιές με τα μάτια των παιδιών, ThessAgenda, Πρόταση - Ατζέντα για το Νομό Θεσσαλονίκης, Κώστας Ευθυμίου

Γειτονιές με τα Μάτια των Παιδιών

 Μετά το 2000, η UNICEF εισήγαγε την ιδέα «Πόλεις Από και Για τα Παιδιά». Πρακτικά, αυτό σημαίνει πόλεις και γειτονιές προσαρμοσμένες στις ανάγκες των παιδιών, φιλικές προς αυτά και ασφαλείς. Τέτοιες γειτονιές πρέπει να έχουν μικρά έξυπνα πάρκα με εκπαιδευτικές γωνίες (δες πρόταση Μικρά Έξυπνα Πάρκα) και χώρους ασφαλούς κίνησης και δράσης. Μόνο έτσι…

Read More →

Δημοτικά Σχέδια Δράσης για Green Cities, ThessAgenda, Πρόταση - Ατζέντα για το Νομό Θεσσαλονίκης, Κώστας Ευθυμίου

Δημοτικά Σχέδια Δράσης για Πράσινες Πόλεις

Τα Σχέδια Δράσης Δήμων ή Ενώσεων Δήμων θα πρέπει καταρτίζονται σε συνεργασία με την Κυβέρνηση, την Περιφέρεια, το Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας, τη βιομηχανία, τις επιχειρήσεις, τους οργανισμούς και τους πολίτες (στο πρότυπο του προγράμματος «Norway Smart Cities»). Τα Σχέδια Δράσης θα λειτουργούν ως Δεσμευτικές Συμφωνίες μεταξύ της Κυβέρνησης και των Δήμων…

Read More →

Συλλογή Απορριμάτων, ThessAgenda, Πρόταση - Ατζέντα για το Νομό Θεσσαλονίκης, Κώστας Ευθυμίου

Συλλογή Απορριμμάτων

 Ιδιωτική Συμμετοχή Η αποκομιδή απορριμμάτων πρέπει να διενεργείται από ιδιωτικές επιχειρήσεις, μέσα από διαγωνιστικές διαδικασίες. Αυτό θα οδηγήσει τελικά σε αναβάθμιση της παρεχόμενης υπηρεσίας και σε περιορισμό του κόστους για τους πολίτες, οι οποίοι ούτως ή άλλως πληρώνουν πολλά για την υπηρεσία αυτή, αλλά και για να συντηρούν κοστοβόρους και σε αρκετές περιπτώσεις αναποτελεσματικούς…

Read More →

Εκμετάλλευση Απορριμάτων, ThessAgenda, Πρόταση - Ατζέντα για το Νομό Θεσσαλονίκης, Κώστας Ευθυμίου

Εκμετάλλευση Απορριμμάτων

 Στην Ελλάδα παράγουμε περίπου 5 εκατ. τόνους αστικών απορριμάτων το χρόνο. Σχεδόν το 80% αυτών (4 εκ. τόνοι) καταλήγουν σε ΧΥΤΑ, ενώ μόλις το 20% (σχεδόν 1 εκ. τόνοι) ανακυκλώνονται. Ωστόσο, υπολογίζεται ότι σχεδόν 3 εκ. τόνοι απορριμάτων (το 60% του συνόλου) αποτελούν ανακυκλώσιμα ή βιοαποικοδομήσιμα υλικά που μπορούν να παράγουν οφέλη για την…

Read More →

Μεγάλα Πάρκα, ThessAgenda, Πρόταση - Ατζέντα για το Νομό Θεσσαλονίκης, Κώστας Ευθυμίου

Μεγάλα Πάρκα – Ιδιωτική Συμμετοχή

Οι χωρικές δυνατότητες για μεγάλα πάρκα εντός του αστικού ιστού του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης είναι περιορισμένες. Ωστόσο, οι χώροι πρώην στρατοπέδων μπορούν να δώσουν τη δυνατότητα δημιουργίας σύγχρονων πάρκων. Δυστυχώς, πέρα από τις γραφειοκρατικές δυσκολίες αναφορικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς και τη μεταβίβαση / παραχώρηση των στρατοπέδων, η δημόσια συζήτηση για την αξιοποίησή τους χαρακτηρίζεται…

Read More →

Μικρά Σύγχρονα Πάρκα, ThessAgenda, Πρόταση - Ατζέντα για το Νομό Θεσσαλονίκης, Κώστας Ευθυμίου

Μικρά Σύγχρονα Πάρκα

Η πόλη της Θεσσαλονίκης, αλλά και τα κυριότερα περιαστικά κέντρα έχουν τεράστια ανάγκη από πάρκα και ελεύθερο χώρο. Με δεδομένη την υπερδόμηση και τη δυσκολία να διορθωθούν δομικά εγκλήματα δεκαετιών, προτεραιότητα για τους Δήμους του Νομού Θεσσαλονίκης πρέπει να αποτελέσει η εξέλιξη των ελάχιστων (και συχνά μικρών) σημείων που απομένουν ελεύθερα σε σύγχρονα πάρκα. Τα…

Read More →

Ηλεκτροκίνηση (Διαδημοτικό δίκτυο ταχυφορτιστών), ThessAgenda, Πρόταση - Ατζέντα για το Νομό Θεσσαλονίκης, Κώστας Ευθυμίου

Ηλεκτροκίνηση (Διαδημοτικό Δίκτυο Ταχυφορτιστών)

Το 2030 ο Νομός Θεσσαλονίκης πρέπει να είναι ένας νομός με ηλεκτροκίνηση. Για να γίνει κάτι τέτοιο, απαιτείται προφανώς μια κυβερνητική πολιτική κινήτρων για στροφή σε ηλεκτροκίνητα οχήματα. Κάτι τέτοιο θα γίνει εκ των πραγμάτων και στη χώρα μας, λόγω εξέλιξης της αυτοκινητο-βιομηχανίας και λόγω των Ευρωπαϊκών απαιτήσεων για συμμόρφωση με φιλο-περιβαλλοντικές πολιτικές στις μεταφορές.…

Read More →

Πράσινες Ταράτσες – Έξυπνα Θερμοκήπια, ThessAgenda, Πρόταση - Ατζέντα για το Νομό Θεσσαλονίκης, Κώστας Ευθυμίου

Πράσινες Ταράτσες – Έξυπνα Θερμοκήπια

Η πόλη της Θεσσαλονίκης και πολλά περιαστικά κέντρα στον υπόλοιπο Νομό πάσχουν από υπερδόμηση, έλλειψη ελεύθερου χώρου και πρασίνου. Καθώς δεν μπορούν να προκύψουν πάρκα εντός του δομημένου ιστού αυτών των περιοχών, πρέπει οπωσδήποτε να εντάξουμε το πράσινο στις υπάρχουσες δομές. Πράσινες Ταράτσες Οι «πράσινες ταράτσες» (ειδικά για την πόλη της Θεσσαλονίκης) είναι η μόνη…

Read More →

Back to Top