Ενότητα: Κοινωνία & Ασφάλεια

ΑΜΕΑ, ThessAgenda, Πρόταση - Ατζέντα για το Νομό Θεσσαλονίκης, Κώστας Ευθυμίου

Άτομα με Αναπηρία – Κοινωνική Ευθύνη

 Η Ελλάδα είναι η χειρότερη χώρα στην ΕΕ στην αντιμετώπιση των ατόμων με αναπηρία. Η επιβεβλημένη αλλαγή στάσης της Ελληνικής κοινωνίας προς τους συναθρώπους μας με αναπηρία είναι μια διαδικασία που προϋποθέτει παρέμβαση στην παιδεία, στη λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών και των ιδιωτικών επιχειρήσεων και στη λειτουργία και προσβασιμότητα των υποδομών. Ο Νομός Θεσσαλονίκης…

Read More →

Διαδημοτικό Κέντρο Διαβίωσης Αδέσποτων Ζώων, ThessAgenda, Πρόταση - Ατζέντα για το Νομό Θεσσαλονίκης, Κώστας Ευθυμίου

Κοινωνική Ευθύνη προς τα Ζώα

 Η κατάσταση με τα αδέσποτα ζώα στην Ελλάδα είναι τραγική. Φυσικά, το ίδιο συμβαίνει και με πολλά κηδεμονευόμενα ζώα, τα οποία δεν απολαμβάνουν συνθήκες ευζωΐας λόγω ανεύθυνων κηδεμόνων. Τα αδέσποτα ζώα προκύπτουν από την ανθρώπινη αναισθησία και αδιαφορία. Από «ανθρώπους» που δεν αντιμετωπίζουν τα ζώα ως έμψυχα όντα. Το πρόβλημα διογκώνεται επίσης από την…

Read More →

Εθελοντισμός, ThessAgenda, Πρόταση - Ατζέντα για το Νομό Θεσσαλονίκης, Κώστας Ευθυμίου

Σύγχρονος Εθελοντισμός

 Ο Εθελοντισμός δεν πρέπει να κινείται στα όρια των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες κοινωνίες. Πρέπει να έχει κεντρικό ρόλο στην αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων. Οι σύγχρονες τοπικές και κεντρικές ηγεσίες πρέπει να συνεργάζονται με εθελοντικούς οργανισμούς στην αναζήτηση και στην υλοποίηση λύσεων. Η ψηφιακή εποχή της άμεσης πληροφόρησης ευνοεί τη συμμετοχή του εθελοντισμού…

Read More →

Γειτονιές με τα μάτια των παιδιών, ThessAgenda, Πρόταση - Ατζέντα για το Νομό Θεσσαλονίκης, Κώστας Ευθυμίου

Γειτονιές με τα Μάτια των Παιδιών

 Μετά το 2000, η UNICEF εισήγαγε την ιδέα «Πόλεις Από και Για τα Παιδιά». Πρακτικά, αυτό σημαίνει πόλεις και γειτονιές προσαρμοσμένες στις ανάγκες των παιδιών, φιλικές προς αυτά και ασφαλείς. Τέτοιες γειτονιές πρέπει να έχουν μικρά έξυπνα πάρκα με εκπαιδευτικές γωνίες (δες πρόταση Μικρά Έξυπνα Πάρκα) και χώρους ασφαλούς κίνησης και δράσης. Μόνο έτσι…

Read More →

Πρόγραμμα YOUTHess για τη μείωση της νεανικής ανεργίας, ThessAgenda, Πρόταση - Ατζέντα για το Νομό Θεσσαλονίκης, Κώστας Ευθυμίου

Πρόγραμμα «YOUTHess» κατά της Νεανικής Ανεργίας

Σκοπός του προτεινόμενου Προγράμματος YOUTHess είναι η ενίσχυση των προοπτικών ένταξης νέων στην αγορά εργασίας. Το πρόγραμμα μπορεί να είναι συγχρηματοδοτούμενο από το ΣΒΒΕ, το ΕΒΕΘ και το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο, τα οποία κατά κύριο λόγο καλύπτουν το φάσμα επιχειρήσεων στο Νομό (και ευρύτερα), αλλά και υποστηριζόμενο με Ευρωπαϊκά κονδύλια. Το Πρόγραμμα μπορεί να χωρίζεται σε κύκλους. Σε…

Read More →

Μεγάλα Πάρκα, ThessAgenda, Πρόταση - Ατζέντα για το Νομό Θεσσαλονίκης, Κώστας Ευθυμίου

Μεγάλα Πάρκα – Ιδιωτική Συμμετοχή

Οι χωρικές δυνατότητες για μεγάλα πάρκα εντός του αστικού ιστού του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης είναι περιορισμένες. Ωστόσο, οι χώροι πρώην στρατοπέδων μπορούν να δώσουν τη δυνατότητα δημιουργίας σύγχρονων πάρκων. Δυστυχώς, πέρα από τις γραφειοκρατικές δυσκολίες αναφορικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς και τη μεταβίβαση / παραχώρηση των στρατοπέδων, η δημόσια συζήτηση για την αξιοποίησή τους χαρακτηρίζεται…

Read More →

Σύγχρονες Αστικές Συγκοινωνίες (Ιδιωτικές), ThessAgenda, Πρόταση - Ατζέντα για το Νομό Θεσσαλονίκης, Κώστας Ευθυμίου

Σύγχρονες Αστικές Συγκοινωνίες

 Ο Νομός Θεσσαλονίκης μπορεί και πρέπει να γίνει ένας νομός με λιγότερα αυτοκίνητα σε καθημερινή κυκλοφορία. Για να συμβεί αυτό απαιτούνται υψηλού επιπέδου αστικές συγκοινωνίες που προσιδιάζουν σε πόλη του 21ου αιώνα. Δυστυχώς σήμερα οι αστικές συγκοινωνίες του Νομού Θεσσαλονίκης είναι τριτοκοσμικές. Χαρακτηριστικά των σύγχρονων αστικών συγκοινωνιών Οι αστικές συγκοινωνίες του Νομού Θεσσαλονίκης: πρέπει…

Read More →

Εξατομικευμένες μαζικές μεταφορές, ThessAgenda, Πρόταση - Ατζέντα για το Νομό Θεσσαλονίκης, Κώστας Ευθυμίου

Εξατομικευμένες Μεταφορές

Οι νέες τεχνολογίες και η ψηφιακή διασύνδεση διευκολύνουν τις μαζικές μεταφορές. Χαρακτηριστικά των εξατομικευμένων μεταφορών Τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ) του νομού θα πρέπει: Να είναι διασυνδεδεμένα σε ενιαίο ψηφιακό περιβάλλον που θα επιτρέπει την οργάνωση και εκτέλεση μετακινήσεων από τους πολίτες με τη λιγότερη επιβάρυνση και καθυστέρηση και με την καλύτερη εμπειρία μετακίνησης. Ο…

Read More →

TRAINING-CREDIT Account μέχρι τα 30, ThessAgenda, Πρόταση - Ατζέντα για το Νομό Θεσσαλονίκης, Κώστας Ευθυμίου

Λογαριασμός Επιμόρφωσης

 Η πρόταση αυτή αφορά την απασχόληση και τη διαρκή επιμόρφωση. Συνεπώς αφορά όλους τους πολίτες και δεν μπορεί να έχει μόνο τοπική εφαρμογή, καθώς ενέχει χρήση εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων. Ωστόσο, η πρόταση υποβάλλεται, καθώς ο Νομός Θεσσαλονίκης και ευρύτερα η Βόρεια Ελλάδα αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα έντονο ζήτημα ανεργίας. Προτείνεται η καθιέρωση Λογαριασμού Επιμόρφωσης (Training…

Read More →

30plus TRAINING-CREDIT Account για άνεργους 30 - 50, ThessAgenda, Πρόταση - Ατζέντα για το Νομό Θεσσαλονίκης, Κώστας Ευθυμίου

Λογαριασμός Επιμόρφωσης 50+

Ο «Λογαριασμός Επιμόρφωσης 50+» προτείνεται να είναι η συνέχεια του προγράμματος «Λογαριασμός Επιμόρφωσης» (δες πρόταση Λογαριασμός Επιμόρφωσης). Ανάλυση: Αφορά πολίτες από 50 έως 60 ετών. Οι πολίτες αυτοί θα έχουν δικαίωμα σε χρήση 500 μονάδων επιμόρφωσης (credits) ανά 5 χρόνια (σύνολο 1,000 μονάδες). Κάθε μονάδα θα αντιστοιχεί σε 1€ και συνεπώς σε 500€ ανά 5…

Read More →

Back to Top